Public
Authored by tracynguyenonepiece

Tẩy trang đúng cách

Tẩy trang đúng cách
Các quý cô hiện đại sẽ không thể đi ra đường nếu quên không trang điểm; vì vậy tẩy trang là một công việc được thực hiện hằng ngày của các chị em. Nhưng nhiều chị em lại chưa biết cách tẩy trang đúng cách, không gây hại đến làn da. Các nàng biêt không, đây là bước phải lưu ý hàng đầu trong list mẹo cách chăm da mùa lạnh tốt nhất. Cùng theo dõi nhé.

Thay cho việc lựa chọn các loại sữa rửa mặt thông thường; bạn nên chọn những loại dầu chiết suất từ thiên nhiên để tẩy trang cho mặt. Các loại dầu này giúp rửa trôi lớp trang điểm dù bạn có make up đậm như thế nào. Ngoài ra nó còn ngăn ngừa mụn, cung cấp độ ẩm giúp da luôn khỏe mạnh

Edited
26 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment